banner
Hotline: 0347.877.329
Đăng nhập Đăng ký
Thứ năm, 07/10/2021, 14:11

600 Câu hỏi lý thuyết B2 có đáp án - Phần 6: BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

600 câu hỏi thi lý thuyết bằng lái B2 có đáp án. Các câu hỏi tập trung chủ đề "BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ". Đáp án thi lý thuyết bằng lái B2.

BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Câu 305: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 306: Biển nào cấm ô tô tải?

 

 1. Cả ba biển.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Biển 1 và 2. 

Câu 307: Biển nào cấm máy kéo?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả 3 biển

Câu 308: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?
 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Câu 309: Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Cả hai biển.

Câu 310: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 311: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 

 1. Không biển nào.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả 3 biển

Câu 312: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Biển 2 và 3.

Câu 313: Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 314: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Biển 2 và 3.

Câu 315: Biển nào cấm xe tải vượt?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2
 3. Cả hai biển.

Câu 316: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 317: Biển nào cấm quay đầu xe?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào
 4. Cả hai biển.

Câu 318: Biển nào cấm xe rẽ trái?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 319: Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Câu 320: Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 321: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 322: Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 323: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Không biển nào.

Câu 324: Biển nào dưới đây cấm ô tô quay đầu và rẽ phải?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3

Câu 325: Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Câu 326: Biển nào cho phép xe rẽ trái?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Câu 327: Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2
 3. Cả hai biển.

Câu 328: Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 329: Biển nào là biển “Cấm đi ngược chiều”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Câu 330: Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 1 và 2.

Câu 331: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chẵn?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Biển 3.

Câu 332: Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Biển 3.

Câu 333: Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả ba biển.

Câu 334: Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 335: Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 336: Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3
 4. Biển 1 và biển 2.

Câu 337: Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 338: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa.
 2. Đường cấm súc vật vận tải hành khách.
 3. Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

Câu 339: Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

   

 1. Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.
 2. Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

Câu 340: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

 

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Câu 341: Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 342: Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

 

 1. Cho phép ô tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua.
 2. Cho phép ô tô có tải trọng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

Câu 343: Biển số 3 có ý nghĩa như thế nào?

 

 

 1. Cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn đi qua.
 2. Hạn chế khối lượng hàng hóa chở trên xe.
 3. Hạn chế tải trọng trên trục xe.

Câu 344: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 345: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào không?

 

 1. Được đi vào.
 2. Không được đi vào.

Câu 346: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

 

 1. Biển 1 và biển 2.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 347: Biển nào cấm máy kéo?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 348: Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẽ trái hoặc rẽ phải hay không?

 

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Câu 349: Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

 1. Có.
 2. Không

Câu 350: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi thẳng.
 2. Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải.
 3. Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới

Câu 351: Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.
 2. Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.
 3. Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500 m.

Câu 352: Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

 

 1. Được phép.
 2. Không được phép.

Câu 353: Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Câu 354: Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 355: Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

 

 1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.
 2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Câu 356: Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 357: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 358: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Cấm dừng xe về hướng bên trái.
 2. Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.
 3. Được phép đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.

Câu 359: Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

 

 1. Không được phép.
 2. Được phép.

Câu 360: Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ moóc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển có được phép đi vào không?

 

 1. Không được phép.
 2. Được phép.

Câu 361: Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

 

 1. Không được phép.
 2. Được phép.

Câu 362: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Cấm ô tô buýt.
 2. Cấm ô tô chở khách.
 3. Cấm ô tô con.

Câu 363: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Hạn chế chiều cao của xe và hàng.
 2. Hạn chế chiều ngang của xe và hàng.
 3. Hạn chế chiều dài của xe và hàng.

Câu 364: Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả 2 biển.

Câu 365: Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân theo các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 366: Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

 

 1. Biển1.
 2. Biển 2.

Câu 367: Biển nào báo hiệu “Hết hạn chế tốc độ tối đa”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 368: Số 50 ghi trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

 

 1. Tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy.
 2. Tốc độ tối thiểu các xe cơ giới được phép chạy.

Câu 369: Trong các biển dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả biển 1 và biển 2.

Câu 370: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo hiệu tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy.
 2. Báo hiệu tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy.

Câu 371: Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3.

Câu 372: Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 373: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 374: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 375: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 376: Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 377: Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 378: Biển nào báo hiệu Đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 379: Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3.

Câu 380: Biển nào báo hiệu “Cửa chui”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 381: Hai biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có rào chắn.
 2. Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.
 3. Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.

Câu 382: Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 2.

Câu 383: Các biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.
 2. Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ.
 3. Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có rào chắn.

Câu 384: Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 385: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 386: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Câu 387: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

 

 1. Biển 1 và 3.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 388: Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 389: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 390: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 391: Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 392: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

 

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 393: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 394: Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 395: Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Câu 396: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 397: Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 398: Biển nào báo hiệu “Hết đường đôi”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 399: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 400: Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 401: Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 402: Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2 và 3.
 3. Cả ba biển.

Câu 403: Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển

Câu 404: Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 2 và 3.

Câu 405: Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 406: Biển nào dưới đây là biển “Cầu quay- cầu cất”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 407: Biển nào dưới đây là biển “Kè, vực sâu phía trước”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 408: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và biển 2.

Câu 409: Biển nào sau đây là biển “Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 410: Biển nào sau đây là biển “Đường trơn”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 411: Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 412: Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Không biển nào.

Câu 413: Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 414: Biển nào dưới đây báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả 3 biển.

Câu 415: Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 416: Biển nào chỉ dẫn nơi bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 417: Biển nào dưới đây báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 418: Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 419: Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 420: Biển nào sau đây là biển “Dốc lên nguy hiểm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 421: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái.
 2. Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.

Câu 422: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo trước đoạn đường có gió ngang.
 2. Báo trước đoạn đường trơn trượt.
 3. Báo trước sắp đến bến phà.

Câu 423: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.
 2. Báo hiệu đường có gờ giảm tốc phía trước.

Câu 424: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.
 2. Báo hiệu đường có gồ giảm tốc phía trước.

Câu 425: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.
 2. Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi văng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 3. Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

Câu 426: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy đường sụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.
 2. Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua làm cho các viên đá, sỏi văng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 3. Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

Câu 427: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.
 2. Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
 3. Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

Câu 428: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Đi chậm, quan sát và dừng lại nếu gặp gia súc trên đường.
 2. Bấm còi to để gia súc tránh đường và nhanh chóng di chuyển qua đoạn đường có gia súc.

Câu 429: Biển báo này có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo hiệu khu vực nguy hiểm thường xuyên có sét đánh.
 2. Báo hiệu khu vực có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường.

Câu 430: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển

Câu 431: Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 432: Biển nào báo hiệu “Đường dành cho ô tô”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 433: Biển nào báo hiệu “Hết đường dành cho ô tô”?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 434: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ô tô và mô tô?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 435: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Chỉ hướng đi phải theo.
 2. Biển báo hiệu cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường phải theo.
 3. Chỉ hướng đường phải theo.

Câu 436: Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Câu 437: Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2

Câu 438: Biển nào báo hiệu “Đường một chiều” ?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 439: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối đa”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 440: Biển nào dưới đây hết hạn chế tốc độ tối đa?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 2.

Câu 441: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết hạn chế tốc độ tối thiểu”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 442: Biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 2 và 3.

Câu 443: Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 444: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Không biển nào.

Câu 445: Biển nào không cho phép rẽ phải?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 3.

Câu 446: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 447: Biển nào cho phép quay đầu xe?

   

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.

Câu 448: Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.
 4. Biển 1 và 2.

Câu 449: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 

 1. Biển chỉ dẫn hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực.
 2. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
 3. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

Câu 450: Biển số 3 có ý nghĩa gì?

 

 1. Biển chỉ dẫn khu vực cấm đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
 2. Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.
 3. Biển hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực.
 4. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

Câu 451: Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?

   

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 452: Biển nào báo hiệu “Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 453: Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Cả ba biển.
 3. Không biển nào.

Câu 454: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Cả hai biển.
 4. Không biển nào.

Câu 455: Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.

Câu 456: Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật”?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 457: Gặp biển báo này, người lái xe phải đỗ xe như thế nào?

 

 1. Đỗ xe hoàn toàn trên hè phố.
 2. Đỗ xe hoàn toàn dưới lòng đường.
 3. Đỗ từ 1/2 thân xe trở lên trên hè phố.

Câu 458: Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

 

 1. Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông.
 2. Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường.
 3. Phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

Câu 459: Gặp biển báo dưới đây, người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?

 

 1. Bắt buộc.
 2. Không bắt buộc.

Câu 460: Biển nào dưới đây chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 461: Biển nào báo hiệu “Cầu vượt liên thông”?

 

 1. Biển 2 và 3.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 1 và 3.
 4. Cả ba biển.

Câu 462: Biển số 1 có ý nghĩa gì?

 

 1. Đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.
 2. Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.
 3. Báo hiệu cầu vượt liên thông.

Câu 463: Biển nào báo hiệu “Tuyến đường cầu vượt cắt qua”?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2 và 3.

Câu 464: Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

 

 1. Chỉ dẫn khoảng cách đến làn đường cứu nạn (làn thoát xe khẩn cấp).
 2. Báo hiệu đường cụt phía trước.
 3. Báo hiệu nút giao gần nhất phía trước
 4. Báo hiệu trạm dừng nghỉ phía trước.

Câu 465: Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” dưới đây, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không?

 

 1. Được phép chuyển sang làn khác.
 2. Không được phép chuyển sang làn khác, chỉ được đi trong làn quy định theo biển.

 

Câu 466: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

 

 1. Có.
 2. Không

Câu 467: Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

 

 1. Có.
 2. Không.

Câu 468: Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 469: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Chỉ dẫn sắp đến vị trí nhập làn xe.
 2. Chỉ dẫn vị trí nhập làn xe cách 250 m.
 3. Chỉ dẫn vị trí nhập làn cách trạm thu phí 250 m.

Câu 470: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Bắt đầu đường cao tốc.
 2. Chỉ dẫn địa giới đường cao tốc, chiều dài đường cao tốc.
 3. Tên và ký hiệu đường cao tốc, tốc độ tối đa và tối thiểu khi di chuyển trên cao tốc.
 4. Cả ý 1 và ý 3.

Câu 471: Ý nghĩa các biểu tượng ghi trên biển chỉ dẫn là gì?

 

 1. Xăng dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe.
 2. Xăng dầu, ăn uống, nhà nghỉ, sửa chữa xe.
 3. Xăng dầu, ăn uống, cấp cứu, sửa chữa xe.

Câu 472: Biển này có ý nghĩa gì?

 

 1. Chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe.
 2. Chỉ dẫn hướng rẽ vào nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe.
 3. Chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe cách 750m.

Câu 473: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 474: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 475: Trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng (bên trái hoặc bên phải) để tránh chướng ngại vật?

 

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Biển 3.

Câu 476: Trên đường cao tốc, gặp biển nào người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?

 

 1. Biển 1 và 2.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Biển 2.
 4. Biển 3

Câu 477: Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?

 

 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2 và 3.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 2.

Câu 478: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?

 

 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 2.

Câu 479: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?

 

 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Cả 3 vạch.

Câu 480: Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?

 

 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 3.

Câu 481: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

 

 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Câu 482: Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

 

 1. Phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau.
 2. Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau.

Câu 483: Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

 

 1. Vạch 1.
 2. Vạch 2.
 3. Vạch 3.
 4. Vạch 1 và 3.

Câu 484: Vạch dưới đây có tác dụng gì?

 

 1. Để xác định làn đường.
 2. Báo hiệu người lái xe chỉ được phép đi thẳng.
 3. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

Câu 485: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

 

 1. Báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
 2. Báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường.
 3. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

Câu 486: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

 

 1. Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.
 2. Báo cho người điều khiển được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.
 3. Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Thái Sơn

5.0/5 - 2 đánh giá
Bình luận ()