banner
Hotline: 0347.877.329
Đăng nhập Đăng ký

Bảng giá

Tin bán

Miễn phí

0 đtrọn đời
 • Số lượng hình: 5
 • kích thước hình: 1024x860
 • Có tích xanh: Không
 • Vị trí đặc biệt: Không

Tiết kiệm

10.000 đmỗi tin
 • Số lượng hình: 15
 • kích thước: 1920x1280
 • Có tích xanh: Không
 • Vị trí đặc biệt: Không

Phổ thông

15.000 đmỗi tin
 • Số lượng hình: 25
 • kích thước hình: 3840x2160
 • Có tích xanh: Có
 • Vị trí đặc biệt: Không

Cao cấp

50.000 đmỗi tin
 • Số lượng hình: 50
 • kích thước hình: 3840x2160
 • Có tích xanh: Có
 • Vị trí đặc biệt: 3 ngày

Thành viên

Phổ thông

0 đtrọn đời
 • Số lượng tin: 5
 • Tin miễn phí: 20 /tháng
 • Tin miễn phí: 200 /năm
 • Quy định tin: Miễn phí
 • Tự động gia hạn: Không

Đồng

299.000 đmỗi năm
 • Số lượng tin: 75
 • Tin miễn phí: 20 /tháng
 • Tin miễn phí: 200 /năm
 • Quy định tin: Cơ bản
 • Tự động gia hạn: Không

Bạc

499.000 đmỗi năm
 • Số lượng tin: 90
 • Tin miễn phí: 20 /tháng
 • Tin miễn phí: 200 /năm
 • Quy định tin: Cao cấp
 • Tự động gia hạn: Không

Vàng

1.199.000 đmỗi năm
 • Số lượng tin: 120
 • Tin miễn phí: 20 /tháng
 • Tin miễn phí: 200 /năm
 • Quy định tin: Đặc biệt
 • Tự động gia hạn: Có