Hotline: 0347.877.329
Home
  Nhận tin bài mới   Ủng hộ

Giá lăn bánh

*Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Giá xe
730.000.000
Phí trước bạ
87.600.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
830.294.000