banner
Hotline: 0347.877.329
Đăng nhập Đăng ký

Bảng giá xe Kia tháng 06/2024

Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe Dòng xe Phiên bản Động cơ Giá niêm yết
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.4T Premium Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi Giá niêm yết:799 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5D Signature Động cơ:SmartStr1.5D CRDieam 1.4 T-GDi Giá niêm yết:859 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5D Signature Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 290 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G MT Deluxe Động cơ:SmartStream 1.5G Giá niêm yết:589 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G IVT Động cơ: Giá niêm yết:426 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.4T Premium Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi Giá niêm yết:725 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G IVT Động cơ:SmartStream 1.5G Giá niêm yết:669 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5D Premium Động cơ:SmartStr1.5D CRDieam 1.4 T-GDi Giá niêm yết:829 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.4T Signature Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 340 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G IVT Động cơ:SmartStream 1.5G Giá niêm yết:629 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5D Premium Động cơ: Giá niêm yết:472 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.4T Signature Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi Giá niêm yết:769 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G Luxury Động cơ:SmartStream 1.5G Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.4T Signature Động cơ:SmartStream 1.4 T-GDi Giá niêm yết:849 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.4T Premium Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 135 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 55 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G Luxury Động cơ:SmartStream 1.5G Giá niêm yết:659 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G MT Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:542 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carens Phiên bản:1.5G MT Deluxe Động cơ:SmartStream 1.5G Giá niêm yết:619 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Signature 7 ghế Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 500 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Premium 8 chỗ Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 309 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:3.5G Signature 7 chỗ Động cơ:3.5 V6 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 839 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Premium 7 chỗ Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Premium 7 chỗ Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 359 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Luxury 8 chỗ Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 289 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Premium 8 chỗ Động cơ: Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Signature 7 ghế Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 529 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Luxury 8 chỗ Động cơ: Giá niêm yết:980 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Luxury 8 chỗ Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 219 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Signature 7 ghế Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:2.2D Premium 8 chỗ Động cơ:2.2 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 369 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:3.5G Signature 7 chỗ Động cơ: Giá niêm yết:750 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Carnival Phiên bản:3.5G Signature 7 chỗ Động cơ:3.5 V6 Smartstream Giá niêm yết:1 tỷ 889 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:1.6 MT Động cơ:Xăng Gamma 1.6L Giá niêm yết:544 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:2.0 AT Premium Động cơ:Xăng Nu 2.0L Giá niêm yết:685 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:2.0 AT Premium Động cơ: Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:1.6 MT Động cơ: Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:1.6 AT Deluxe Động cơ:Xăng Gamma 1.6L Giá niêm yết:584 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:1.6 AT Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:719 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:1.6 AT Luxury Động cơ:Xăng Gamma 1.6L Giá niêm yết:639 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Cerato Phiên bản:1.6 AT Luxury Động cơ: Giá niêm yết:649 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Nu 2.0 MPI Giá niêm yết:649 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 Turbo Động cơ:1.6 Turbo Giá niêm yết:819 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 MT Động cơ:Gamma 1.6 MPI Giá niêm yết:619 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Nu 2.0 MPI Giá niêm yết:739 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 Luxury Động cơ:Gamma 1.6 MPI Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 Turbo GT Động cơ:1.6 Turbo Giá niêm yết:725 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 Luxury Động cơ:Gamma 1.6 MPI Giá niêm yết:669 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 Premium Động cơ:Gamma 1.6 MPI Giá niêm yết:629 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 Premium Động cơ:Gamma 1.6 MPI Giá niêm yết:709 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K3 Phiên bản:1.6 MT Động cơ:Gamma 1.6 MPI Giá niêm yết:539 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.5 GT-Line Động cơ:Theta-III 2.5 GDi Giá niêm yết:999 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ: Giá niêm yết:769 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:Nu 2.0 MPI Giá niêm yết:904 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 200 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:Nu 2.0 MPI Giá niêm yết:859 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Nu 2.0 MPI Giá niêm yết:949 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Nu 2.0 MPI Giá niêm yết:909 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.5 GT-Line Động cơ:Theta-III 2.5 GDi Giá niêm yết:1 tỷ 49 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:K5 Phiên bản:2.5 GT-Line Động cơ: Giá niêm yết:380 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:GT Line Động cơ:Xăng Giá niêm yết:439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:AT Premium Động cơ:Xăng Giá niêm yết:429 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:X-Line Động cơ: Giá niêm yết:559 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:MT Động cơ: Giá niêm yết:759 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:AT Premium Động cơ:Xăng Giá niêm yết:399 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:X Line Động cơ:Xăng Giá niêm yết:439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:MT Động cơ:Xăng Giá niêm yết:389 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:X-Line Động cơ:Xăng Giá niêm yết:449 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:AT Premium Động cơ: Giá niêm yết:655 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:AT Động cơ: Giá niêm yết:2 tỷ 708 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:MT Động cơ:Xăng Giá niêm yết:349 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:X-Line Động cơ:Xăng Giá niêm yết:424 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:AT Deluxe Động cơ:Xăng Giá niêm yết:414 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:GT-Line Động cơ:Xăng Giá niêm yết:454 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:GT-Line Động cơ: Giá niêm yết:919 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:AT Động cơ:Xăng Giá niêm yết:371 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Morning Phiên bản:GT-Line Động cơ:Xăng Giá niêm yết:439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Quoris Phiên bản:3.8 AT Động cơ:V6, 24 van DOHC / V6, 24 valve DOHC máy 3.8 Giá niêm yết:2 tỷ 708 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Rondo Phiên bản:GMT Động cơ:4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT 2.0 Giá niêm yết:559 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Rondo Phiên bản:GAT Động cơ:4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT 2.0 Giá niêm yết:655 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Premium Động cơ:Gamma 1.6 MPi Giá niêm yết:689 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo GT-Line Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:719 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:SmartStream 1.5L Giá niêm yết:679 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.5 Turbo GT Line Động cơ:SmartStream 1.5L Giá niêm yết:799 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Deluxe Động cơ:Gamma 1.6 MPi Giá niêm yết:649 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo Luxury Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:704 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo GT-Line Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:769 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Luxury Động cơ: Giá niêm yết:932 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Luxury Động cơ:Gamma 1.6 MPi Giá niêm yết:629 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo Premium Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.5 AT Động cơ:SmartStream 1.5L Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:SmartStream 1.5L Giá niêm yết:739 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo Deluxe Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:659 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Premium Động cơ:Gamma 1.6 MPi Giá niêm yết:749 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo X-Line Động cơ: Giá niêm yết:799 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Deluxe Động cơ:Gamma 1.6 MPi Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo Luxury Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:639 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo X-Line Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:709 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:SmartStream 1.5L Giá niêm yết:639 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.5 Turbo Luxury Động cơ:SmartStream 1.5L Giá niêm yết:749 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Luxury Động cơ:Gamma 1.6 MPi Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo Premium Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:759 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.6 AT Premium Động cơ: Giá niêm yết:940 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Seltos Phiên bản:1.4 Turbo Deluxe Động cơ:Kappa 1.4 T-GDi (turbo) Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:MT Deluxe Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:418 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:MT Deluxe Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:MT Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:409 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:AT Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 169 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:AT Deluxe Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:439 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:AT Deluxe Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:469 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:MT Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 519 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:MT Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 39 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:MT Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:386 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:AT Luxury Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:462 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:AT Luxury Động cơ:Kappa 1.4 Gasoline Giá niêm yết:489 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Soluto Phiên bản:AT Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 379 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:584 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:554 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:655 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:624 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:519 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ: Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:584 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:539 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:554 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Premium Động cơ: Giá niêm yết:560 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:624 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sonet Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Smartstream 1.5 Giá niêm yết:579 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Premium Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 179 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu Động cơ: Giá niêm yết:299 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Premium Động cơ: Giá niêm yết:619 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu Động cơ: Giá niêm yết:369 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Premium 2WD Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 129 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất nâu Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 239 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất nâu Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 239 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 319 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất đen) Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 404 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Signature (Nội thất nâu) Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 604 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Signature Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 499 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Premium Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 329 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Premium AWD Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 179 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất nâu) Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất đen) Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 79 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) Động cơ: Giá niêm yết:665 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Premium Động cơ: Giá niêm yết:383 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) Động cơ: Giá niêm yết:569 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Premium 2WD Động cơ: Giá niêm yết:469 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất đen Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Premium AWD Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Luxury Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 159 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 299 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 249 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Premium Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 494 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 329 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Luxury Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 179 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Premium Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Signature (Nội thất nâu) Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu Động cơ: Giá niêm yết:304 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) Động cơ: Giá niêm yết:529 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất đen Động cơ: Giá niêm yết:349 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất nâu Động cơ: Giá niêm yết:399 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Luxury 2WD Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 69 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Nội thất đen Động cơ: Giá niêm yết:429 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (6 chỗ) nội thất nâu Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 229 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Signature AWD (7 chỗ) nội thất đen Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Premium Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 189 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Premium Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 304 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Premium AWD Động cơ:Smartstream D2.2 Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Signature (nội thất nâu) Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 599 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Hybrid Premium Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 399 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.5G Signature AWD (7 chỗ) Động cơ:Smartstream G2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 229 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 279 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:1.6 Plug-in Hybrid Signature Động cơ:Xăng 1.6 + Điện Giá niêm yết:1 tỷ 699 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sorento Phiên bản:2.2D Luxury 2WD Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 349 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) Động cơ: Giá niêm yết:501 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Luxury Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:859 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Luxury Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:929 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Signature Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:969 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0D Signature Động cơ: Giá niêm yết:415 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Signature Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:1.6 Turbo Signature AWD Động cơ:Smartstream 1.6 T-GDi Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Signature (X-Line) Động cơ: Giá niêm yết:315 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:1.6 Turbo Signature AWD Động cơ:Smartstream 1.6 T-GDi Giá niêm yết:1 tỷ 109 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Premium Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:889 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Premium Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:949 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0D Signature (X-Line) Động cơ:Smartstream 2.0 D Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Signature Động cơ: Giá niêm yết:350 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) Động cơ:Smartstream 1.6 T-GDi Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Luxury Động cơ: Giá niêm yết:390 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) Động cơ:Smartstream 1.6 T-GDi Giá niêm yết:1 tỷ 99 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Premium Động cơ: Giá niêm yết:355 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0D Signature Động cơ:Smartstream 2.0 D Giá niêm yết:1 tỷ 119 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Signature (X-Line) Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:949 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0D Signature (X-Line) Động cơ: Giá niêm yết:390 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0G Signature (X-Line) Động cơ:Smartstream 2.0 G Giá niêm yết:1 tỷ 19 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0D Signature Động cơ:Smartstream 2.0 D Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:1.6 Turbo Signature AWD Động cơ: Giá niêm yết:415 triệu
Hãng xe:Kia Dòng xe:Sportage Phiên bản:2.0D Signature (X-Line) Động cơ:Smartstream 2.0 D Giá niêm yết:1 tỷ 109 triệu
Nguồn: Tổng hợp
4.7/5 - 3 đánh giá

Giá lăn bánh

*Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Giá xe
1.229.000.000
Phí trước bạ
147.480.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
1.389.174.000

Tin bán xe cũ mới nhất

XE TẢI 2,5 TẤN - ĐÔ THÀNH IZ250- ĐỘNG CƠ ISUZU | Nhập 3 cục

2023 - 132km - Dầu
330.000.000 đ
12 ngày trước - TP.Cà Mau, Cà Mau

Chính chủ bán xe KIA Morning sx năm 2019

2019 - 0km - Khác
220.000.000 đ
1 tháng trước - Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh

Gia đình mua xe to lên cần bán kia k200 đời 2020 nguyên bản

2020 - 0km - Khác
293.000.000 đ
1 tháng trước - Kim Bảng, Hà Nam

Bán xe kia K250 màu trắng 2019, xe công ty

2019 - 0km - Khác
270.000.000 đ
1 tháng trước - Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Đã lên 7 chỗ nên cần bán MORNING 1.0SLX AT sx 2010 chính chủ tên em

2010 - 0km - Khác
179.000.000 đ
1 tháng trước - Thường Tín, Hà Nội