banner
Hotline: 0347.877.329
Đăng nhập Đăng ký

Bảng giá xe Mazda tháng 06/2024

Lọc giá xe theo hãng xe
Hãng xe Dòng xe Phiên bản Động cơ Giá niêm yết
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:Sport 1.5 Luxury Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:527 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:Sport 1.5 Luxury Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:492 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:559 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:Sport 1.5 Premium Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:619 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 AT Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:408 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:534 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 AT Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:429 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:519 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:Sport 1.5 Luxury Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:574 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:484 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:Sport 1.5 Premium Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:572 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:474 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:Sport 1.5 Premium Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:537 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:2 Phiên bản:1.5 AT Động cơ:Skyactiv-G 1.5 Giá niêm yết:479 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:Sport 1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:759 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:729 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:579 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:Sport 1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:709 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:Sport 1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:619 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:669 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:759 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:3 Phiên bản:Sport 1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:649 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.0 Premium GTCCC Động cơ:SkyActiv-G 2.0L Giá niêm yết:939 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.0 Premium GTCCC Động cơ: Giá niêm yết:544 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.5 Signature Premium GTCCC Động cơ:SkyActiv-G 2.5L Giá niêm yết:914 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:SkyActiv-G 2.0L Giá niêm yết:829 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.5 Signature Premium GTCCC Động cơ:SkyActiv-G 2.5L Giá niêm yết:1 tỷ 39 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:SkyActiv-G 2.0L Giá niêm yết:779 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:SkyActiv-G 2.0L Giá niêm yết:889 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.5 Signature Premium GTCCC Động cơ: Giá niêm yết:612 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:6 Phiên bản:2.0 Premium GTCCC Động cơ:SkyActiv-G 2.0L Giá niêm yết:830 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 MT 4x2 Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:649 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 AT 4x2 Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 176 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 AT 4x2 (trang bị baga mui) Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:704 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 AT 4x2 Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:614 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 MT 4x2 (trang bị baga mui) Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:654 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 MT 4x2 Động cơ: Giá niêm yết:4 tỷ 30 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 Luxury 4x2 Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:809 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 AT 4x2 Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:699 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:BT-50 Phiên bản:1.9 MT 4x2 Động cơ:Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v Giá niêm yết:554 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:689 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5AT Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:512 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:664 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:569 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:729 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:549 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:599 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:649 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:579 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-3 Phiên bản:1.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 1.5 Giá niêm yết:646 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-30 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ: Giá niêm yết:2 tỷ 379 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-30 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Skyactiv-G 2.0 Giá niêm yết:859 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-30 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ: Giá niêm yết:4 tỷ 219 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-30 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:709 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-30 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:809 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-30 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Skyactiv-G 2.0 Giá niêm yết:749 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:919 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:759 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Sport Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:859 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.5 Signature Exclusive Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:999 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ: Giá niêm yết:733 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:633 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 130 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ: Giá niêm yết:865 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Deluxe Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:839 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.5 Signature Premium AWD Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 59 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:799 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Exclusive Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:879 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.5 Signature Premium AWD Động cơ: Giá niêm yết:995 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Deluxe Động cơ: Giá niêm yết:879 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Exclusive Động cơ: Giá niêm yết:750 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:879 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ:Skactiv-G 2.0 Giá niêm yết:839 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.5 Signature Sport Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:979 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Sport Động cơ: Giá niêm yết:763 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.0 Premium Động cơ: Giá niêm yết:668 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.5 Signature Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 80 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-5 Phiên bản:2.5 Signature Premium 2WD Động cơ: Giá niêm yết:989 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 29 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 169 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 80 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 79 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 119 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 259 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD (6S) Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 426 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Luxury Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 388 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 169 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:949 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD (6S) Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 129 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Luxury Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 79 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD (6S) Động cơ:Skactiv-G 2.5 Giá niêm yết:1 tỷ 269 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium AWD Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 195 triệu
Hãng xe:Mazda Dòng xe:CX-8 Phiên bản:2.5 Premium Động cơ: Giá niêm yết:1 tỷ 230 triệu
Nguồn: Tổng hợp
5.0/5 - 4 đánh giá

Giá lăn bánh

*Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo

Giá xe
405.000.000
Phí trước bạ
48.600.000
Biển số
10.000.000
Phí đường bộ(01 năm)
1.560.000
Phí đăng kiểm
340.000
Bảo hiểm TNDS(01 năm)
794.000
Tổng cộng
466.294.000

Tin bán xe cũ mới nhất

CẦN BÁN XE MAZDA 3 SẢN XUẤT NĂM 2023 TẠI QUẬN HẢI AN

2023 - 0km - Khác
610.000.000 đ
12 ngày trước - Hải An, Hải Phòng

Mazda CX-5 mdel 2019 cao cấp 2.5L AWD Signature Premium

2018 - 0km - Khác
695.000.000 đ
17 ngày trước - TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Chính chủ cần bán xe Mazda 3 - 2016

2016 - 0km - Khác
365.000.000 đ
21 ngày trước - TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Bán mazda 3 màu trắng 2021 chạy siêu ít km 1vạn

2021 - 0km - Khác
610.000.000 đ
1 tháng trước - Hoàng Mai, Hà Nội

Mazda 6 2018 2.0 Premium

2018 - 0km - Khác
560.000.000 đ
1 tháng trước - Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh